Boglárka Kurka Ivanegová Boglarka on Mar 10, 2021

Podpora eko-inovácií

Mapujeme organizácie a nástroje, ktoré na Slovensku pomáhajú zavádzať ekoinovácie do praxe. 

SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o.